Ян. 272020
 

Линк решение

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956364&newver=2

Линк обявление

1. Решение Time stamp: Jan 27 15:43:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 27 15:44:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:44:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 28 16:06:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 28 16:06:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 28 16:06:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 10:08:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)