юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по две обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03528-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981662&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981664&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 9 13:58:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Jun […]

Ян. 272020
 

Линк решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956364&newver=2 Линк обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956365&mode=view 1. Решение Time stamp: Jan 27 15:43:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Jan 27 15:44:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:44:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за […]

Окт. 222019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03528-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940371&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940376&mode=view 1. Решение Time stamp: Oct 22 13:45:04 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Oct […]

Мар. 252019
 

1. Обявление Time stamp: Mar 25 14:29:02 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:59:56 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) Изх.№ РД-20-120 25.03.2019год. Учебно заведение : ДГ“Таня Савичева“ код по админ: 1690610 адрес: Пловдив ЖК“Тракия“ ул.“Григор Божков“ ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на […]