Окт. 222019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03528-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940371&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940376&mode=view 1. Решение Time stamp: Oct 22 13:45:04 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Oct […]

Мар. 252019
 

1. Обявление Time stamp: Mar 25 14:29:02 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:59:56 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) Изх.№ РД-20-120 25.03.2019год. Учебно заведение : ДГ“Таня Савичева“ код по админ: 1690610 адрес: Пловдив ЖК“Тракия“ ул.“Григор Божков“ ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на […]

Ян. 152019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни […]

май 292017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца” 1. Обява Time stamp: May 29 12:44:10 2017 GMT (Оттук може […]