История

 

На 31.05.1985 г.  в най-младия район на град Пловдив – „Тракия“ отваря врати ЦДГ „Таня Савичева“.

Изградена на стратегически добро място тя привлича младите родители.

Слънчевата и просторна сграда, в която са разположени уютни и светли помещения приютява децата за игри, труд и обучение.

Всяка група е обзаведена съобразно възрастовите особености на децата и има свой неповторим индивидуален облик.

Времето за почивка и сън се осъществява в самостоятелни спални помещения.

Детската градина разполага с физкултурен салон, в който децата активно спортуват, наблюдават театрални представления, провеждат празници и развлечения.

Дворът на детското заведение е чист, озеленен и залесен с разнообразни дървесни видове, които гарантират свежест и прохлада през горещите летни дни.Той е структуриран на две нива, с открита театрална сцена.

Включени сме в дарителска кампания, подкрепяйки инициативата на спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” град Стара Загора, с осиновяване на пострадали редки животински видове.

В ЦДГ „Таня Савичева“ се възпитават и обучават 240 деца. За тях се грижат високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал.

Учебно-възпитателната работа в детската градина се основава на държавните образователни изискавания за предучилищна възраст.Работи се по програмна система „Приказни пътечки“, гарантираща оптимално развитие на всяко дете.

Концепцията на детската градина  е пълноценно формиране  личността на детето в интелектуално, физическо и естетическо отношение.

По желание на родителите децата могат да изучават допълнителни форми:

  • английски език;
  • модерен балет;
  • народни танци;
  • футбол;
  • приложни изкуства;

В двора на заведението е изградена вкусна образователна био-градинка с активната подкрепа и участие на родители – доброволци. Там, на място децата получават своите знания и умения  чрез преживявания.

През изминалите години ЦДГ „Таня Савичева“ е извоювала своя авторитет в района с успехите на високо квалифициран педагогически колектив, много добро медицинско обслужване и кухня, в която се приготвя вкусна и здравословна храна.

Творческият, неуморим и позитивен дух  и работа на персонала на детската градина е гарант за формиране на самоуверени, знаещи и можещи бъдещи личности.