Обява за участие в схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

1. Обявление Time stamp: Mar 25 14:29:02 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Заповед Time stamp: Apr 4 13:59:56 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време) Изх.№ РД-20-120 25.03.2019год. Учебно заведение : ДГ“Таня Савичева“ код по админ: 1690610 адрес: Пловдив ЖК“Тракия“ ул.“Григор Божков“ ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на предложения за доставка на […]