Февр. 282020
 
Клуб на родителя - Баба Марта

“Баба Марта бързала, мартеници вързала: морави, зелени бели и червени.“ Ето че скоро ще настъпи месец март. Белите цветчета на кокичета ще се покажат от снега. Баба Марта ще окичи ръцете на децата, а скоро бели щъркели ще разперят криле над полетата. Природата ще се пробуди от зимния сън и ще дойде пролетта, предшествана от […]