Ян. 192021
 
"Малки пешеходци"

Децата от всички групи в детска градина „Таня Савичева“ с интерес и желание рисуваха, апликираха, изработиха макетни модели, пъзели по темата за безопасност на движението. В тези творчески дейности, те обогатиха и своите знания за правилата на безопасно движение на улицата.

Февр. 282020
 
Клуб на родителя - Баба Марта

“Баба Марта бързала, мартеници вързала: морави, зелени бели и червени.“ Ето че скоро ще настъпи месец март. Белите цветчета на кокичета ще се покажат от снега. Баба Марта ще окичи ръцете на децата, а скоро бели щъркели ще разперят криле над полетата. Природата ще се пробуди от зимния сън и ще дойде пролетта, предшествана от […]