Екип на ДГ „Таня Савичева”

 

Красимира Малинова – директор

Педагогически екип:

Тереза Балабанова – главен учител

Ненка Йорданова – старши учител
Васка Танева – учител
Дора Моллова – старши учител
Цветелина Юрукова – старши учител
Бояна Рангелов – учител
Иван Иванов – учител
Гергана Пендова – учител
Елена Стоянова – старши учител
Анета Петкова – старши учител
Анелия Синиклийска – учител
Ани Пепеланова – Василева – учител
Мая Стоянова – учител
Звезда Ненкова – старши учител
Недялка Николова – старши учител
Евелина Мавродиева – старши учител

 

Венета Ташева – старши учител по музика

Административен персонал:

Фидана Георгиева – снабдител
Иванка Душкова – ЗАС

Медицинска сестра: Незабравка Цветичова

Помощен персонал:

Пенка Шопова
Кичка Коева
Йорданка Минева
Минка Димитрова
Олга Иванова
Здравка Добрева
Снежана Маринова
Гинка Вълчева

Общи работници:

Димитър Генов
Атанаска Генова

Персонал кухня:

Недялка Иванова
Кристина Николова
Невенка Копаранова