Екип на ДГ „Таня Савичева”

 
Доротея Боева – директор

 

Педагогически екип:

 

Тереза Балабанова – главен учител

Даниела Турлакова – учител
Васка Танева – учител
Иванка Дишлийска – учител
Радостина Станчева – учител
Гергана Тончева – учител
Бояна Стайкова – учител
Иван Иванов – учител
Райна Чекова – учител
Ани Пепеланова – учител
Елена Стоянова – старши учител
Анета Петкова – старши учител
Бенита Томова – учител
Звезда Ненкова – старши учител
Недялка Николова – старши учител
Евелина Мавродиева – старши учител

 

Таня Герова – учител по музика

Административен персонал:

Фидана Георгиева – снабдител
Иванка Душкова – ЗАС

Медицинска сестра: Мария Благова – Драгова

Помощен персонал:

Кристина Петкова
Василка Кузова
Таня Дьовленска
Минка Димитрова
Ренета Христова
Здравка Добрева
Снежана Маринова
Росица Петкова

Общи работници:

Емил Русенов
Бонка Главчева

Персонал кухня:

Кристина Николова
Даниела Андреева
Василка Мравова