Окт. 222020
 

Поименен състав на обществения съвет към ДГ „Таня Савичева“ : Основни членове: Славина Кабранова- гл. експерт в отдел „Образование и бизнес развитие“-представител на Община Пловдив (име, фамилия)                    (финансиращ орган) Цветелина Енева  – Председател на ОС- представител на родителите (име,  фамилия) Веселина Славова – представител на родителите (име,  фамилия) Ваня Инджова – представител на родителите (име  […]