Апр. 122021
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Със Заповед № РД-09-844/07.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Заявлението трябва да се изпрати на официалния имейл на […]

Мар. 312021
 
ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  01.04.2021 ГОД. ДО 02.04.2021 ГОД., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 194/ 30.03. 2021 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!! Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Мар. 192021
 
ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  22.03.2021 ГОД. ДО 31.03.2021 ГОД. , СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 173/ 18.03. 2021 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!!   Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването