юни 102021
 
Национален конкурс „Творим и се забавляваме“

Г-жа Таня Герова – учител по музика в ДГ „Таня Савичева“ се представи успешно в Националния конкурс на издателство „Бит и техника“ за сценарии и празнични тържества „Творим и се забавляваме“. Нейният сценарии „Есен в горската дъбрава“ заслужено спечели адмирации за креативност и професионализъм и бе удостоен с поощрителна награда. В оспорваната надпревара се включиха […]

май 252021
 
Спортен празник

С много положителни емоции, забавления и игри премина спортния празник в ДГ „Таня Савичева“. Децата от всички възрастови групи участваха в различни спортно подготвителни и подвижни игри.

май 112021
 
Съобщение  до родителите  на деца от първа и втора възрастова група

Уважаеми родители, СЪГЛАСНО  НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Чл.23б. (2)  В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска ясла или детска градина, същото се освобождава от заплащане такса изцяло за съответния месец/и. За […]