Прием

 

Приемът в ДГ „Таня Савичева“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ.

За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в График на дейностите за 2024 година, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив, обявяването на свободните места за новосформирани първи групи/ първо класиране/ е 10.04.2024 г. Обявяване на резултатите от първо класиране – 14.05.2024 г. Подаване на документи за записване от родителите при директора на детското заведение- от 14.05.2024 г. до 27.05.2024 г.
Необходими документи при постъпване в ДГ:

  1. Здравен картон.
  2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист.
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. /7 календарни дни от вземането на кръвната проба и даване на проба от урина/.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено  не по- рано от 15 календарни дни преди постъпване на детето в детската градина. /15 календарни дни от вземането на  пробата, имайте предвид, че изследването може да отнеме повече от 3 работни дни/.
  5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 календарни дни преди постъпване на детето в детската градина.
  6. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
В ДГ “ Таня Савичева“ за учебната 2024/2025 година ще функционират две първи групи.

Нормативни документи:

1. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение № 4

6. График на дейностите за 2024 г.