Окт. 222019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03528-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940371&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940376&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 22 13:45:04 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 22 13:45:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 22 13:45:31 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 22 13:45:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 22 13:45:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 21 14:37:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отвяряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:36:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 18 13:23:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 18 13:23:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 18 13:23:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 18 13:23:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 18 13:23:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 19 15:15:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Симид Агро“ ЕООД Time stamp: Dec 19 15:15:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 24 15:22:54 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 24 15:23:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 24 15:23:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 24 15:23:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 24 15:23:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 24 15:23:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 24 15:24:02 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №4Time stamp: Feb 24 15:24:14 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 13 09:54:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Обявление за приключен договор с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Sep 29 14:01:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Допълнително споразумение с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Sep 29 14:01:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

26. Обявление за приключен договор с „Мира Фууд“ЕООД по ОП №2 Time stamp: Mar 21 18:09:29 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

27. Обявление за приключен договор с „Петров Комерс“ЕООД по ОП №3 Time stamp: Mar 21 18:09:48 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

28. Обявление за приключен договор със „С+Н“ ООД по ОП №4 Time stamp: May 13 17:38:49 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)