IV ПВГ – Б група

 


Ние играем

Ние играем

„Мама приказки чете“

„Мама приказки чете“

Драматизации на любими приказки

Драматизации на любими приказки

Есен в двора

Есен в двора

Празник на БДП

Празник на БДП

Ден на отворените врати – изработване на мартеници с мама и баба

Ден на отворените врати – изработване на мартеници с мама и баба

Пролетен празник

Пролетен празник

Засаждане на дръвчета

Засаждане на дръвчета

Конкурс „Картичка за мама“

Конкурс „Картичка за мама“