юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по две обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03528-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981662&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981664&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 9 13:58:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Jun […]