Дек. 292020
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  04.01.2021 ГОД.  СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 718/ 18.12. 2020 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Писмо Заповед РД 01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Ное. 272020
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  30.11.2020 ГОД. ДО 21.12.2020 ГОД. , СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 677/ 25.11. 2020 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!! […]

Ное. 162020
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

Със Заповед № РД-09-3213/13.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 16.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Заявлението трябва да се изпрати на […]