Ян. 292019
 

                                   ДЕТСКА ГРАДИНА „ ТАНЯ САВИЧЕВА”                         Община  Пловдив ; ЖР  Тракия   ул.„Григор Божков” № 15                         Тел:032/682 456; 0877765523 Е-mail: t.savicheva@dg.plovdiv.bg                                                                                                 1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование   Правно основание за предоставянето на административната […]