Ян. 192021
 
"Малки пешеходци"

Децата от всички групи в детска градина „Таня Савичева“ с интерес и желание рисуваха, апликираха, изработиха макетни модели, пъзели по темата за безопасност на движението. В тези творчески дейности, те обогатиха и своите знания за правилата на безопасно движение на улицата.

Дек. 312020
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

Със Заповед № РД-09-3609/30.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от  04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.  отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на община Пловдив, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Заявлението трябва да се изпрати на […]