СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО COVID-19

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с издадена заповед на Министъра на здравеопазването се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително.
При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно!!!

Заповедта на министър Ананиев
26 Март 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

СЕ СЪБИРАТ ОТ  1 ДО 10 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

 

ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ТАКСАТА ДА СЕ ЗАПЛАЩА И ПО-БАНКОВ ПЪТ

 

БАНКОВАТА СМЕТКА  НА  ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

„ИНВЕСТБАНК“АД клон ПЛОВДИВ

IBAN: BG10IORT73753102606000

BIC:  IORTBGSF

 

В основание за плащане се пише:

Такса ДГ

Трите имена на детето

Групата, която посещава