Ян. 272020
 

Линк решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956364&newver=2 Линк обявление  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956365&mode=view   1. Решение Time stamp: Jan 27 15:43:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: Jan 27 15:44:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:44:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата […]