май 292017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: May 29 12:44:10 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:27:39 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Поради допусната техническа грешка, качваме отново редактиран вариант на документа „Ценово предложение за ОП 2“ Time stamp: Jun 2 11:39:43 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение Time stamp: Jun 6 06:20:20 2017 GMT (Оттукможе да изтеглите сертификата за време) за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.Time stamp: Jun 6 06:20:43 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 12 13:02:43 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор за доставка на мляко и млечни хранителни продукти. – Time stamp: Jun 23 13:40:14 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Друга документация към договора за доставка на хранителни продукти. – Time stamp: Jun 23 13:39:50 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор за доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца. – Time stamp: Jul 25 06:54:11 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)