Заплащане на такси

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

МЕСЕЧНИТЕ ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

СЕ СЪБИРАТ ОТ  1 ДО 10 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

 

ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ТАКСАТА ДА СЕ ЗАПЛАЩА И ПО БАНКОВ ПЪТ. АКО ПЛАЩАТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, МОЛИМ ВИ ДА ПРАВИТЕ ПРЕВОДА ДО 6-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА.

 

БАНКОВАТА СМЕТКА  НА  ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

„ИНВЕСТБАНК“АД клон ПЛОВДИВ

IBAN: BG10IORT73753102606000

BIC:  IORTBGSF

 

В основание за плащане се пише:

Такса ДГ

Трите имена на детето

Групата, която посещава