Екип на ДГ „Таня Савичева”

 
Доротея Боева – директор

 

Педагогически екип:

 

Тереза Балабанова – главен учител

Ненка Йорданова – старши учител
Васка Танева – учител
Шенай Шевкед – учител
Цветелина Юрукова – старши учител
Бояна Рангелов – Стайкова – учител
Иван Иванов – учител
Райна Чекова – учител
Елена Стоянова – старши учител
Анета Петкова – старши учител
Анелия Синиклийска – учител
Ани Пепеланова – Василева – учител
Мая Стоянова – учител
Звезда Ненкова – старши учител
Недялка Николова – старши учител
Евелина Мавродиева – старши учител

 

Таня Герова – учител по музика

Административен персонал:

Фидана Георгиева – снабдител
Иванка Душкова – ЗАС

Медицинска сестра: Незабравка Цветичова

Помощен персонал:

Пенка Шопова
Кичка Коева
Таня Дьовленска
Минка Димитрова
Олга Иванова
Здравка Добрева
Снежана Маринова
Гинка Вълчева

Общи работници:

Димитър Генов
Кристина Петкова

Персонал кухня:

Недялка Иванова
Кристина Николова
Василка Мравова