май 042021
 

От 26.04 -29.04.21 г. – седмица на безопасното движение в ДГ „Таня Савичева“

Във всички възрастови групи се проведоха разнообразни занимания с децата по темата – игри,творчески дейности, музикални и художествени моменти, работа в учебната книжка „Азбука на безопасността“.