Допълнителни дейности над ДОС

 

График за провеждане на допълнителните педагогически дейности над ДОС  

в ДГ „Таня Савичева“   за учебната 2020/2021 година

График