Моят град. На улицата има правила.

Моят град. На улицата има правила.

През месец ноември в детската градина се проведе беседа и изложба по БДП, част от плана за безопасността на движението по пътищата. Учителите от всички възрастови групи събеседваха с децата на тема „На улицата има правила“. Малчуганите разшириха и затвърдиха знанията си за цветовете на светофара, актуализираха основни понятия- улично платно, пешеходна пътека, тротоар. Подготвителните […]

Прочети ми приказка

Прочети ми приказка

В началото на м.ноември бе проведена инициативата“ Прочети ми приказка” , която бе реализирана съвместно с родителите. В съответствие с плана за насърчаване и повишаване на грамотността. За децата беше различно, ново и вълнуващо да видят своите близки в ролята на учителя с любимата им книжка. Благодарим Ви!