Ян. 292019
 

                                   ДЕТСКА ГРАДИНА „ ТАНЯ САВИЧЕВА”                         Община  Пловдив ; ЖР  Тракия   ул.„Григор Божков” № 15                         Тел:032/682 456; 0877765523 Е-mail: t.savicheva@dg.plovdiv.bg                                                                                                 1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование   Правно основание за предоставянето на административната […]

Дек. 312016
 

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ІІІ и ІV ДГ“Таня Савичева“всеки месец подава справка за отсъствията на децата от подготвителните групи, чрез информационна система към МОН УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в изпълнение на чл.10 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното образование и във връзка с чл.28 ал.1 и ал.2 от Правилника за дейността […]