Апр. 022021
 

Поименен състав на обществения съвет към ДГ „Таня Савичева“ :   Основни членове: Славина Кабранова- гл. експерт в отдел „Образование“-представител на Община Пловдив (име, фамилия)                    (финансиращ орган) Цветелина Енева  – Председател на ОС- представител на родителите (име,  фамилия) Веселина Славова – представител на родителите (име,  фамилия) Соня Георгиева- Цанева  – представител на родителите (име, фамилия) […]