ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Във връзка с писмо от ЕРЮГ EVN група за предстоящ планов ремонт в район „Тракия“ / в близост до ДГ “Таня Савичева“/ и липса на електрозахранване на 31.08.2022 г. от 9:00 часа до 16:00 часа в ДГ “Таня Савичева“, Ви уведомявам, че ще бъде направена нужната организация за спазване дневния режим на […]

"Пей със сладкопойна чучулига" - музикална игра от издателство "Кибеа"

„Пей със сладкопойна чучулига“ – музикална игра от издателство „Кибеа“

Трио „Звездичка“ от гр.“Звездичка“ при ДГ „Таня Савичева“, в лицето на Лилия Христева, Мариела Топурова и Теодора Колева, под ръководството на музикалния преподавател Таня Герова, взеха участие в музикалната игра на издателство „Кибеа“ – „Пей със сладкопойна чучулига“. Те се представиха отлично с песента „Тази моя баба“ и бяха удостоени с награди от издателството.