юни 142024
 
448811473_455923783863711_6285190059313080993_n
На 14.06.2024 г. в ДГ“Таня Савичева“ стартира научно- образователният проект „Детски зъби в опасност – какво да правим?“. Предоставени бяха образователни материали, в изпълнение на основните цели на проекта – повишаване на оралната култура сред децата от 3 до 5 години и усвояването и поддържането на хигиенни и диетични навици.
В проекта участват Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз, Община Пловдив, преподаватели от факултетите по дентална медицина и по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив и пет детски градини от различни райони на града – ДГ „Таня Савичева“, ДГ „Захарно петле“, ДГ „Снежанка“, ДГ „Светла“ и ДГ „Щастливо детство“.
„Промяната в нагласите и усвояването на знания и умения за обучение и контрол на оралната хигиена при децата ще бъде проследявано и анализирано чрез попълването на разработени от екипа преподаватели анкетни карти“, уточни доц. д-р Нина Мусурлиева от Факултета по обществено здраве, която е и председател на комисията по професионална етика на Регионалната колегия на БЗС. Тя подчерта, че програмата на проекта е изготвена в съответствие с приетата Национална здравна стратегия.