май 232024
 

Дни посветени на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност (четене на подходящи за възрастта на децата литературни произведения от родители/ близки роднини на децата, от писател, известни личности- 20.05. – 23.05.2024 г.