Апр. 222024
 

От 15 до 19 април 2024 година във всички групи се проведе седмица, посветена на безопасността на движението по пътищата.
Децата затвърдиха и показаха своите знания по безопасно поведение, като участваха в различни инициативи.
Редиха пъзели, оцветява картинки, научиха стихчета и песни.
Чрез проведените игри си припомниха правилата за пресичане на кръстовище и безопасно движение и поведение на пътя.