Мар. 292024
 

Предстоящи-събития---април

 • „Вече мога да чета“ – деца от четвърти клас от СУ “Св. Седмочисленици“, гр. Пловдив ще прочетат любими приказки на деца от трета и четвърта възрастова група в ДГ / в изпълнение на План за приемственост между ДГ и училище и План – програма за насърчаване и повишаване на грамотността на децата от предучилищна възраст /.
 • Отбелязване световния ден на здравето и здравния работник-„Устна хигиена при деца – как да се грижим за детските зъби“ – лекция за родители и презентация за деца.
 • Театрална постановка „Пази се от бедствия и аварии“ /Театър „Елени”/.
 • Посещение на Регионален Природонаучен музей -гр. Пловдив / трета група/.
 • Посещение на Регионален Етнографски музей – гр. Пловдив /четвърта група/.
 • Тематична седмица, посветена на безопасността на движението по пътищата – ситуации, игри, дейности по групи/ провеждане на симулационни и интерактивни игри по групи/.
 • Четене на български народни приказки и художествена литература от съвременни български автори /планирана дейност от Екип “ Интеркултурно образование“/.
 • „На зелено премини!“ /Вътрешен празник по БДП по повод седмицата за безопасно движение по улицата/.
 • Провеждане на пролетни тържества / втора възрастова група -а и трета възрастова група – б/.
 • „Детска печатница за книги“– изработване на постери с любими детски книги / втора група/.
 • Изработване на изделия от рециклирани материали и организиране на изложба за международния ден на Земята – съвместно с родители.
 • Поддържане на био градинката, озеленяване на дворните площи в ДГ – в партньорство с родители.
 • Открита ситуация пред родители/ четвърта възрастова група/.
 • Екскурзия до гр. Перущица и козеферма „Агро Юстина“ / трета и четвърта група/.