Дек. 042023
 
18

През месец ноември в детската градина се проведе беседа и изложба по БДП, част от плана за безопасността на движението по пътищата. Учителите от всички възрастови групи събеседваха с децата на тема „На улицата има правила“. Малчуганите разшириха и затвърдиха знанията си за цветовете на светофара, актуализираха основни понятия- улично платно, пешеходна пътека, тротоар. Подготвителните групи изработиха рисунки, апликации и макети на тема “ Моят град“, а учителите направиха прекрасни изложби.

„На улицата има правила и нека всеки знае,че не бива да се тича и играе….“

За възпитанието и обучението на децата в ранна възраст основна роля имат родителите, следвани от учителите. Личният пример е отговорност на всеки един от нас!