Апр. 202023
 

На 19.04.2023г., в ДГ“Таня Савичева“ беше проведен празник по БДП на тема – „На зелено премини“.
Децата от подготвителните групи, с песни, стихчета, гатанки и игри, демонстрираха своите знания, умения и компетентности за основните правила и безопасно поведение на пътя.