Дек. 022022
 

Във връзка с изпълнение на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността на децата в предучилищна възраст в ДГ „Таня Савичева“ бе проведена инициативата “ Мама и татко четат на децата в детската градина”.
Благодарим на отзовалите се родители!