Авг. 162022
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с писмо от ЕРЮГ EVN група за предстоящ планов ремонт в район „Тракия“ / в близост до ДГ “Таня Савичева“/ и липса на електрозахранване на 31.08.2022 г. от 9:00 часа до 16:00 часа в ДГ “Таня Савичева“, Ви уведомявам, че ще бъде направена нужната организация за спазване дневния режим на децата, присъстващи на 31.08.2022 г.

 

 

С  уважение,

Д. Боева

Директор на ДГ “Таня Савичева“