Мар. 312021
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  01.04.2021 ГОД. ДО 02.04.2021 ГОД., СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 194/ 30.03. 2021 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!!

Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването