Ян. 192021
 

Децата от всички групи в детска градина „Таня Савичева“ с интерес и желание рисуваха, апликираха, изработиха макетни модели, пъзели по темата за безопасност на движението.
В тези творчески дейности, те обогатиха и своите знания за правилата на безопасно движение на улицата.