Дек. 292020
 

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  04.01.2021 ГОД.  СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 718/ 18.12. 2020 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Писмо

Заповед РД 01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването