Ное. 272020
 

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ  В ДГ „ТАНЯ САВИЧЕВА“ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ  30.11.2020 ГОД. ДО 21.12.2020 ГОД. , СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  №РД-01- 677/ 25.11. 2020 Г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.  ПРИ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО!!!

 
Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването