Февр. 282020
 

“Баба Марта бързала,

мартеници вързала:

морави, зелени

бели и червени.“

Ето че скоро ще настъпи месец март.

Белите цветчета на кокичета ще се покажат от снега. Баба Марта ще окичи ръцете на децата, а скоро бели щъркели ще разперят криле над полетата. Природата ще се пробуди от зимния сън и ще дойде пролетта, предшествана от Баба Марта.

На 28.02.2020 г. родители и деца от ДГ “Таня Савичева“оплетоха  с много любов красиви мартенички.