Окт. 222019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03528-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940371&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940376&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 22 13:45:04 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 22 13:45:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 22 13:45:31 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 22 13:45:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 22 13:45:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 21 14:37:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отвяряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:36:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)