Ян. 152019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Таня Савичева”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 15 11:32:21 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 15 11:33:43 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 23 13:32:24 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 12:32:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 25 13:07:37 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 25 13:07:52 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 194 ал. 2 от ЗОП Time stamp: Apr 4 14:12:38 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП № 1 Time stamp: May 7 12:24:28 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: May 7 12:27:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП № 5 Time stamp: May 7 13:01:19 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП № 5 Time stamp: May 7 13:01:36 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП № 4 Time stamp: May 9 13:37:45 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП № 4 Time stamp: May 9 13:38:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 15:26:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)