Февр. 022017
 

1. Обява Time stamp: Feb 2 16:58:25 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 2 16:58:39 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Обява : ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 10.02.2017 год. 16.00 часа. Удължава се срока – доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Таня Савичева“ до 13.02.2017 год. – 16.30.часа. Отваряне на офертите на 14.02.2017 год. 9.00 часа. Time stamp: Feb 10 14:12:32 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 14.02.2017 г.от заседанието на комисията Time stamp: Feb 15 14:12:24 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )