Ян. 192017
 

1. Обява Time stamp: Jan 19 16:02:30 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 19 16:04:00 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Обява : ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 27.01.2017год. 16.00 часа. Удължава се срока – доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Таня Савичева“ до 31.01.2017год. – 16.30.часа. Отваряне на офертите на 01.02.2017год. Time stamp: Jan 27 17:02:21 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 01.02.2017 г.от заседанието на комисията Time stamp: Feb 1 14:11:44 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

5.Протокол от 02.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 2 16:25:57.568 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

6.Заповед за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 2 16:26:46.444 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

7.Съобщение за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 2 16:26:21.187 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )