Мар. 122016
 

Възложител: ДГ „Таня Савичева“, Район „Тракия“ – Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, жк Тракия, ул. „Григор Божков” № 15
Тел:. 032/682 456; 032/682 786
e-mail: tania_s1985@abv.bg
Лице за получаване на информация: Красимира Малинова – Директор