Работно време

 

Работно време:
Детска градина 7:00 ч. – 19:00 ч.

 

График за прием и предаване на деца:
7:00 ч. – 8:30 ч.
16:00 ч. – 19:00 ч.

 

Работно време директор:
8.00 ч. до 16.30ч

 

Обедна почивка: от 12.30-13.00 ч

 

Приемно време на директора:
вторник
08.00 ч. – 10.00 ч.
При невъзможност да се извърши прием на посетители в установеното време, по независещи от директора причини или други спешни задачи, приемът се извършва в първия удобен момент и за двете страни.
За родителите на приетите деца и служителите на ДГ се осъществява прием в удобно време и за двете страни.

 

Работно време на касиера:
плащане месечна такса за детска градина
за предходния месец:
от 1-то до 10-то число на месеца
8.30 ч. – 16 30 ч. об.почивка 12.30 ч. – 13.00 ч.