Квалификации

 

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Актуална информация за предстоящи обучения в ДГ „ Таня Савичева“,  осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми.

Тема на обучението: Място на провеждане: Период на провеждане: Начален и краен час: Наименование на обучителната организация: Брой педагогически специалисти
„МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП” в детска градина Дистанционна

форма на обучение

17.03.2023 г. – 30.04.2023 г.

 

–––– „Дидаско груп” ЕООД провежда съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” 3
„ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП” в детска градина Дистанционна

форма на обучение

17.03.2023 г. – 30.04.2023 г.  

 

–––-

„Дидаско груп” ЕООД провежда съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” 9
„Стратегии за ефективно партньорство между образователната институция и семейството“ присъствено

ДГ “Таня Савичева“

 

 

дистанционна част

22.04.2023 г.-

 

 

 

23.04.2023 г. – 23.05.2023 г.

9:00 ч. –

16:00 ч.

„Европлам консулт“ ЕООД 13
„Компетентностен подход в образованието“ гр. Пловдив,

ДГ “Таня Савичева“

 

дистанционна част/ неприсъствена форма/

28.10.2023 г. – 28.10.2023 г.

 

 

29.10.2023 г. – 07.11.2023 г.

9:00 ч. –

16:00 ч.

 

 

 

 

„Евроклас – консулт“ ЕООД 17
„Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини“ гр. Пловдив, зала в Община Марица

 

 

дистанционна част

25.11.2023 г.

 

 

26.11.2023 –  05.12.2023 г.

9:00 – 16:00 ч.

 

 

 

 

„Евроклас консулт прим“ ЕООД 4
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП” в детска градина Дистанционна

форма на обучение

07.02.2024 г. – 07.03.2024 г.

 

–––– „Дидаско груп” ЕООД провежда съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” 2
„Музика с Шулверк – интердисциплинарният подход за взаимодействие между музика, реч, поезия, танц и театрално изкуство” ДГ „Весела“, гр. Пловдив 20.04.2024 г. 09:00 – 16:30 ч. „Матев строй” ЕООД 1
„Артпедагогика“ ДГ „Таня Савичева“, гр. Пловдив 01.06.2024 г. – 10.06.2024 г., присъствено на 01.06.2024 г. 09:00 – 17:20 ч. „Евроклас – консулт” ЕООД 16


КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, съгласно чл.223 от ЗПУО – минимум 16 академични часа

Вътрешноинституционална квалификация

 

Тема Форма на обучение Целева група Брой участници Брой академични часове Срок / период на провеждане Място на провеждане Вътрешно- институционален обучител Отговорник за провеждане на обучението
1 Диагностициране на ключови
компетентности у децата чрез
детската рисунка.
Кръгла маса ПС 18 2 IX ДГ Т. Балабанова Гл. Учител

Екип: Учебен
(Комисия –
квалификационна
дейност- ККД)

2 Въздействието на изобразителното изкуство върху развитието на децата от ПУВ Семинар ПС 18 2 X ДГ Н. Мачева-Николова/

Д. Турлакова

Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

3 Управление на стреса чрез арт терапия. Дискусия  ПС 18 2 X ДГ А. Пепеланова/

Р. Чекова

Гл. Учител

Екип: Учебен
(Комисия –
квалификационна
дейност- ККД)

4 Изкуството като стратегия за
взаимодействие между семейството и детската градина.
Тренинг ПС 18 2 XI ДГ А. Петкова/

Б. Томова

Гл. Учител

Екип: Учебен
(Комисия –
квалификационна
дейност- ККД)

5 Как да научим децата да общуват и работят в екип. Семинар ПС 18 2 XI ДГ Ив. Иванов/

Д. Димова

Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

6 Преодоляване на агресивно
поведение в детската градина чрез изобразителното изкуство.
Лекция ПС 18 2 XII ДГ Е. Мавродиева Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

7 Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на
децата от предучилищна възраст.
Дискусия ПС 18 2 I ДГ Ел. Стоянова/

Ив. Дишлийска

Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

8 Как да научим децата да мислят конструктивно, критично и творчески (чрез методиката на Едуард де Боно, Джани Родари). Семинар ПС 18 2 II ДГ Зв. Ненкова /

Р. Станчева

Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

9 Стимулиране и развиване на детското изобразително творчество у децата чрез работа с нестандартни техники и материали по ИИ. Практикум ПС 18 2 II ДГ Учители по групи Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

10 Приобщаване на нестандартните деца чрез изобразителното изкуство. Тренинг ПС 18 2 III ДГ Г. Тончева Гл. Учител

Екип: Учебен

(ККД)

11 Техники за пряка работа с деца – арт терапия и музикотерапия. Практикум ПС 18 2 IV ДГ Т. Герова/

Тереза Балабанова

Гл. Учител